zondag 22 december 2013

Boekkaart - Book-Card

Deze week een boekkaart gemaakt.
Omdat het bijna Kerstmis is heb ik ook de winterse kleuren hiervoor gebruikt.

This week a book card made. 
Because it is almost Christmas, I also wintery colors used for this.

De Workshop voor deze boekkaart kan je hier vinden : work-shop Boekkaart.

The Workshop for this book card can be found here : work-shops book card.Ik heb voor deze creatie het mooie scrappapier van Graphic 45 

I have this beautiful creation scrap paper from Graphic 45Leuk dat je bent langsgekomen,

Glad you stopped by,
vrijdag 13 september 2013

Canvasje - Canvas

Mijn dochter is vandaag jarig en ik heb deze week deze canvas gemaakt voor haar.
Ik wist niet goed hoe hier aan te beginnen maar ik denk wel dat het geslaagd is en zij was er blij mee!
Ik heb hiervoor een canvas bewerkt met witte gesso,
Ik heb een stuk kippendraad bewerkt ook met witte gesso.
Een foto van haar op de canvas gelijmd,
verscheidene bloemetjes rond de foto gelijmd.
Snippers scrappapier dat ik over had er ook op lijmd.
Een hrtje in gips er op gekleefd met daarrond een stuk gaas.
Een duif in gips gelijmd op de canvas.
En een stuk parelketting.
Dit alles bewerkt met modge podge.

My daughter's birthday today and I did last week canvas made ​​for her.
I was not sure how to start here, but I do think it was successful and she was happy with it!
I used a canvas decorated with white gesso,
I have a piece of chicken wire also worked with white gesso.
A picture of her glued to the canvas,
several flowers around the photo glued.
Shredded scrap paper that I had also glued on.
A hrtje plaster stuck on with a piece of gauze around it.
A pigeon in plaster glued to the canvas.
And a piece of pearl necklace.
This all worked with modge podge.

Dank je om langs te komen,

Thank you to come along,

zondag 10 maart 2013

Lente - Kaartje / Spring - Card

Voor de groep " Cards Challenge op Facebook " hadden we een opdracht om een kaartje te maken.
Het mocht een Paaskaartje zijn maar het mocht ook iets anders zijn als er maar een tintje geel in verwerkt zat.
Daarom heb ik dit kaartje gemaakt.
Het is een Challenge die over twee weken loopt. En er wordt een winnaar verkozen en er zijn drie ereplaatsen.
Met dit kaartje stond ik op  2de Ereplaats

For the group "Cards Challenge Group on Facebook" we had an assignment to make a card.
It might be an Easter card but it might be something else if only a touch yellow was incorporated.
That's why I made ​​this card.
It is a challenge which runs over two weeks. And a winner chosen and there are three places of honor.
With this card, I was on the 2nd Place of honorIk heb het mooie scrappapier van Graphic 45 "Secret-Garden" gebruikt wat ook heel toepasselijk was met deze opdracht.
Het plaatje komt ook uit deze collectie.

I've pretty scrapbook paper from Graphic 45 "Secret-Garden" which was also used appropriately with this assignment.
The picture is also from this collection.

Ik heb ook gebruik gemaakt van het volgende:    I have also made use of the following:

1002783/cutting-mal-floral-flourishes-swirl
1002754/cutting-mal-vintage-flourishes-bloem-2st
Yellow Ribbon
 


                                                           Leuk dat je langs kwam,
                                                           
                                                           Nice that you came along,zondag 24 februari 2013

Vlinderkaart - Butterfly Card

Voor de groep Cards Challenge op Facebook hadden we een opdracht met als Thema "Vlinders".
Alles mag als de vlinders maar zichtbaar zijn.
Daarom heb ik deze Vintage Vlinder easelkaart gemaakt.

For the Cards Challenge group on Facebook we had a commission with the theme "Butterflies".
Everything is allowed if the butterflies but are visible.
That's why I created Vintage Butterfly easelkaart.
Het mooie scrappapier dat ik hier gebruikt heb is van Graphic 45 " Olde-curiosity-shoppe" wat heel passend was voor deze Challenge .
Ik heb ook gebruik gemaakt van bloemen en een vlinder die ik in een passende kleur heb geverfd.

The beautiful scrapbook paper I used here is from Graphic 45 "Olde-curiosity-shoppe" which was very fitting for this Challenge.
I have also made ​​use of flowers and a butterfly that I have painted  in a matching color.                                                            Leuk dat je langs kwam,
                                                           
                                                           Nice that you came along,